KOMBInnen café

Met Pijn in ons hart moeten we toegeven dat we stoppen met het KOMBInnen Café. We (Betsy, Cynthia en Ellen) draaiden met zijn drieën. We hebben leuke contacten gemaakt, mooie werkstukken gecreëerd en super leuke workshops georganiseerd en gevolgd.
Betsy verhuist naar Ameland om daar een nieuwe weg in te slaan. Cynthia en Ellen hebben ondertussen ook andere werkzaamheden waar hun aandacht gevraagd wordt. Het valt langzaam uit elkaar. De belangstelling was net te laag om er nog voor te gaan. We hebben wel veel positieve reacties gehad.
Er komt nog een eindproject om de boel af te sluiten. Hier horen jullie vanzelf meer over. De planning is dat we dit in 2018 gaan doen.
Iedereen die heeft meegedaan, is langs geweest of op een andere manier een bijdrage heeft geleverd..... BEDANKT!
Dit betekent dat de workshop van aankomende zondag NIET doorgaat....excuses voor de late melding.

 

Wordt vervolgd? Welke Garmerwoldenaar neemt het stokje van ze over?

 

 

Het KOMBInnen café wordt 1x per maand, op de tweede zondagmiddag van de maand, gehouden in het cafégedeelte van Dorpshuis de Leeuw.  Het is een laagdrempelig (gratis toegankelijk) huiskamercafé waar alle dorpsbewoners welkom zijn, om een kopje koffie of thee te drinken, gezellig in gesprek te zijn of ontspannen een krantje te lezen of wat te handwerken. Ook is er gelegenheid voor kinderen en volwassen om samen een spelletje te doen, te kleuren of te tekenen. Daarnaast is er binnen deze setting vaak een workshop die wordt gegeven door eigen vrijwilligers of door iemand van buitenaf.

We trachten diversiteit aan te brengen in het soort workshop, met de bedoeling zo breed mogelijk dorpsbewoners aan te trekken om zich te begeven op het creatieve pad. Samen bezig zijn met het aanleren of uitvoeren van creatieve bezigheden op allerlei vlakken is leerzaam, gezellig en verbindend, en stimuleert de kunstzinnigheid van de deelnemer.

Voor de workshops dient men zich bij voorkeur vooraf aan te melden (i.v.m. het minimum of maximaal aantal deelnemers), en de kosten voor deelname verschillen per workshop, maar zijn altijd inclusief koffie / thee / ranja en iets lekkers. De bijeenkomsten van het KOMBInnen café worden aangekondigd in de Centrale Agenda op de website van Dorpsbelangen en via andere media.

KOMBInnen café  gaat over de KOMBI  van Bezigzijn en Samenzijn.   De KOMBI van Creativiteit en Gezelligheid. De KOMBI van Activiteit en Ontspanning.