Wonen en welzijn

Binnen het thema wonen en welzijn zijn verschillende initiatieven en werkgroepen in het dorp actief, zoals Garmerstee (ontmoeten en activiteiten voor 55+) en het initiatief voor een hofje voor levensloop bestendig wonen. Op de najaarsvergaderingen van Dorpsbelangen doen vertegenwoordigers verslag.

ZorgSaam Dorp