Verkeersveiligheid Dorpsweg Garmerwolde 30! Vul de enquête in vanaf a.s. vrijdag.

Beste Dorpsgenoten, De afgelopen maanden zijn er diverse sessies in het Dorpshuis geweest om inzichtelijk te krijgen wat wij in Garmerwolde belangrijk vinden om ons dorp nog leefbaarder te maken. Een uitkomst is o.a. dat verkeersveiligheid en de handhaving van de 30 km. zone, met name aan de Dorpsweg, belangrijk gevonden wordt.

Drpsweg Garmerwde

 

Vorig jaar zijn er, in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland (VVN), aan de Dorpsweg 30 km. stickers verspreid voor op de vuilcontainers en zijn er door de gemeente Ten Boer verkeersborden geplaatst met “hart voor zone 30”. Inmiddels heeft VVN het Verkeersonderzoek af met conclusies en aanbevelingen.

Heel in het kort komt het er op neer dat de Dorpsweg infrastructureel niet voldoet aan de inrichtingseisen van een 30 km. zone. Maar nog belangrijker is dat uit het onderzoek blijkt dat sommige bestuurders er bewust voor kiezen de limiet te overschrijden. Te hard rijden veroorzaakt naast onveilige verkeerssituaties, trillingen en geluidsoverlast voor bewoners aan de Dorpsweg. Dit zijn 70 huishoudens.

 

De ervaring van VVN en de politie is dat, ook al zou de inrichting van de Dorpsweg wél voldoen aan de inrichtingseisen, het nooit 100% veilig zal worden omdat sommige bestuurders nog steeds te hard blijven rijden. Zolang er nog kinderen over de stoep naar school fietsen en weer naar huis is er behoorlijk wat mis met dit rijgedrag.

 

VVN heeft daarom een Buurtactie ontwikkeld. Met een Buurtactie wordt er ingezet op gedragsbeïnvloeding. Pas als de bestuurder die te hard rijdt zich realiseert wat hij/zij veroorzaakt zal hij/zij zijn verantwoordelijkheid nemen en 30 km. gaan rijden. De verkeersveiligheid zal toenemen, en trillingen en geluidsoverlast zullen afnemen. Het juiste gedrag moet dus écht vanuit de bestuurder zélf komen!

 

Om te peilen hoe wij in ons dorp er over denken is een digitale enquête ontwikkeld. De vraag van de werkgroep is of je deze enquête wilt invullen. Het neemt ongeveer 10 minuten tijd in beslag.

 

 

Bedankt voor het meedoen!

 

Voor elkaar met elkaar verkeersveiligheid in een leefbaar dorp voor allemaal!

Te hard in de bebouwde kom; daar zijn geen excuses voor!

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens de commissie Openbare Ruimte en Duurzame Energie

Werkgroep Dorpsweg 30km.