Vereniging Dorpsbelangen Garmerwolde

Op deze website kunt u algemene informatie, nieuws, en evenementen m.b.t. de Vereniging Dorpsbelangen Garmerwolde vinden.

 

(Kijk hier voor het complete nieuwsarchief)

Laatste nieuws:

 

Brochure dorpsvisie

Deze maand verscheen de dorpsvisie, het jaarverslag van dorpsbelangen en een adressenlijst in één brochure. Iedere inwoner krijgt een exemplaar in de brievenbus en de brochure kan hier ook digitaal worden bekeken.

Met het uitbrengen van deze brochure hoopt dorpsbelangen de dorpsvisie voor iedereen toegankelijk te maken. Het laat zien waar we als dorp mee bezig zijn en hoe zaken met elkaar samenhangen. De brochure kan gebruikt worden om aan potentiële subsidieverstrekkers te geven of ter inspiratie van bestaande en nieuwe initiatieven. Met de toegevoegde adressenlijst wordt een lang gekoesterde wens gerealiseerd om een overzicht te hebben van alle verenigingen en bedrijven in Garmerwolde. Het plan is om deze lijst jaarlijks te updaten dus correcties of aanvullingen op de lijst kunnen worden doorgegeven aan info@dorpsbelangengarmerwolde.nl.

 

60 km moet blijven!

In 2018 zal de provincie beginnen met de aanleg van een ovonde op de N360/Rijksweg ter hoogte van de Fledderbosweg. De provincie is voornemens om na de aanleg van deze ovonde de maximaal toegestane snelheid tussen de Fledderbosweg en de Dorpsweg weer terug brengen naar 80 km per uur.

Tijdens de voorjaarsvergadering is er een petitie gestart die het bestuur van Dorpsbelangen namens de inwoners van Garmerwolde zal aanbieden aan de provincie om bezwaar aan te tekenen tegen dit voornemen.

Vindt u ook dat de maximale snelheid 60 km per uur moet blijven en heeft u de petitie nog niet getekend? Dit kan nog tot 22 april bij de Agrishop!

 

 

Inloopavond herinrichting kruispunt N360/Fledderboschweg

De provincie organiseert op 16 maart as. van 17.30-19.30 uur in Dorpshuis de Leeuw een inloopavond t.b.v. de presentatie van de plannen voor de herinrichting van het kruispunt Garmerwolde Fledderbosweg (kruising RWZI).