Vereniging Dorpsbelangen Garmerwolde

NIEUWS

Bekijk hier het nieuwsarchief. U kunt ook een nieuwsbrief via de mail ontvangen. Meldt u aan via info@dorpsbelangengarmerwolde.nl of bekijk hier de laatst verschenen nieuwsbrief.

 

10 juli: inloopbijeenkomst drie grote projecten

Ecorus, Waterbedrijf Groningen en Waterschap Noorderzijlvest organiseren op 10 juli van18.30 tot 20.30 uur een inloopbijeenkomst waar u geïnformeerd wordt over diverse bouw- en aanlegplannen in het gebied tussen Damsterdiep en Eemskanaal. U kunt hier uw licht opsteken en vragen en suggesties kwijt.

Hier leest u de uitnodigingsbrief.

Privacy

Wij hebben een privacybeleid opgesteld. Van belang is dat wij alleen gegevens verzamelen die strikt noodzakelijk zijn voor onze ledenadministratie of om bijvoorbeeld mails van u te kunnen beantwoorden. Wij delen uw gegevens niet met derden zonder uitdrukkelijke toestemming van uw kant.

U kunt de uitgebreidere versie hier lezen.

Speelveld Oude Rijksweg

Het speelveldje aan de Oude Rijksweg ligt er al een aantal jaren vrijwel ongebruikt bij. In de loop der jaren zijn de speelattributen die er waren, langzaam verdwenen. Enkele jaren geleden heeft ijsvereniging Presto onderzocht of het veldje ’s winters te gebruiken is als ijsbaantje, maar dat bleek niet mogelijk. Sindsdien ligt het (trap)veldje er ongebruikt bij. Omwonenden ontwikkelen nu samen met de gemeente Ten Boer plannen voor een nieuwe invulling van het veldje om het zo aantrekkelijk te maken voor inwoners van Garmerwolde om er te recreëren.

Het is de bedoeling van het voorste deel een hof te maken onder meer met fruitbomen, fruitstruiken, enkele picknickbanken en enkele speelattributen voor de kinderen. Er worden afspraken gemaakt tussen omwonenden en gemeente over de onderhoudstaken van dit terrein. Het JOP blijft gehandhaafd, maar in afstemming met de jongerenwerker van de gemeente Ten boer worden er afspraken voor het gebruik opgesteld. 

Het achterste deel van het veldje blijft in onderhoud en eigendom van de gemeente en blijft als mogelijk trapveldje in gebruik. Op bijgaande schets is het plan te zien hoe het veldje er uit komt te zien.

Momenteel worden de kosten voor deze inrichting geïnventariseerd en daarna starten we met het zoeken van subsidies om het veldje ook echt te kunnen verbeteren. De werkgroep bestaat uit: Stefan en Annemiek Jansen, Rogier Verhagen en Yolande van Dijk.